Dụng cụ Diện Chẩn

Cá lớn

Cá lớn

Giá: 170.000 vnđ

Cào 2 đầu

Cào 2 đầu

Giá: 210.000 vnđ

Bút rung huyệt

Bút rung huyệt

Giá: 550.000 vnđ

Búa nhỏ

Búa nhỏ

Giá: 140.000 vnđ

Búa lớn

Búa lớn

Giá: 210.000 vnđ

Bông phấn

Bông phấn

Giá: 210.000 vnđ

Bọ tim

Bọ tim

Giá: 250.000 vnđ

Bọ nhỏ

Bọ nhỏ

Giá: 180.000 vnđ

Bọ lõm

Bọ lõm

Giá: 200.000 vnđ

Bọ lớn

Bọ lớn

Giá: 200.000 vnđ

Bàn ủi cán ngắn

Bàn ủi cán ngắn

Giá: 320.000 vnđ

Bàn ủi cán dài

Bàn ủi cán dài

Giá: 350.000 vnđ

Bàn lăn tay

Bàn lăn tay

Giá: 290.000 vnđ

Bàn chải tiên que dò

Bàn chải tiên que dò

Giá: 150.000 vnđ