Dò 3 chia lớn

Dò 3 chia lớn

gia: 180.000 đ

  • Dùng để gạch và ấn huyệt trên cổ gáy, vai, lưng
  • Giúp giảm đau cổ gáy, vai, lưng
  • Trị cảm cúm
  • Đặc biệt làm tan mỡ bụng

soluong:

sanphamcungloai

Xe lăn 4 cầu gai

Xe lăn 4 cầu gai

Giá: 400.000 vnđ

Chùm khóa 5 món

Chùm khóa 5 món

Giá: 600.000 vnđ

Linh khí bổng

Linh khí bổng

Giá: 200.000 vnđ

Lăn sừng trung gai

Lăn sừng trung gai

Giá: 190.000 vnđ

Lăn đồng sừng lõm

Lăn đồng sừng lõm

Giá: 270.000 vnđ

Lăn láng 2 đầu

Lăn láng 2 đầu

Giá: 210.000 vnđ

Lăn cầu gai đôi lớn

Lăn cầu gai đôi lớn

Giá: 310.000 vnđ