Dò loa tai

Dò loa tai

gia: 140.000 đ

  • Dùng cho việc tìm và ấn các huyệt trên loa tai, sau vành tai
  • Mang tính Dương
  • Làm khỏe thận
  • Làm khỏe người
  • Giảm đau lưng

Dò tìm các điểm nhói đau trên vành tai được gọi là sinh huyệt.

Sau đó dùng đầu 3 chia ấn trên các điểm đau đó

soluong:

sanphamcungloai

Xe lăn 4 cầu gai

Xe lăn 4 cầu gai

Giá: 400.000 vnđ

Chùm khóa 5 món

Chùm khóa 5 món

Giá: 600.000 vnđ

Linh khí bổng

Linh khí bổng

Giá: 200.000 vnđ

Lăn sừng trung gai

Lăn sừng trung gai

Giá: 190.000 vnđ

Lăn đồng sừng lõm

Lăn đồng sừng lõm

Giá: 270.000 vnđ

Lăn láng 2 đầu

Lăn láng 2 đầu

Giá: 210.000 vnđ

Lăn cầu gai đôi lớn

Lăn cầu gai đôi lớn

Giá: 310.000 vnđ