Dụng cụ diện chẩn

Búa nhỏ

Búa nhỏ

Giá: 160.000 vnđ

Búa lớn

Búa lớn

Giá: 240.000 vnđ

Bông phấn

Bông phấn

Giá: 240.000 vnđ

Bọ tim

Bọ tim

Giá: 250.000 vnđ

Bọ nhỏ

Bọ nhỏ

Giá: 200.000 vnđ

Bọ lõm

Bọ lõm

Giá: 230.000 vnđ

Bọ lớn

Bọ lớn

Giá: 230.000 vnđ

Bàn ủi cán ngắn

Bàn ủi cán ngắn

Giá: 350.000 vnđ

Bàn ủi cán dài

Bàn ủi cán dài

Giá: 380.000 vnđ

Bàn lăn tay

Bàn lăn tay

Giá: 320.000 vnđ

Bàn chải tiên que dò

Bàn chải tiên que dò

Giá: 170.000 vnđ

Bàn chải tiên lớn

Bàn chải tiên lớn

Giá: 190.000 vnđ

Bàn lăn chân

Bàn lăn chân

Giá: 460.000 vnđ