Dụng cụ

Lăn cầu gai đơn

Lăn cầu gai đơn

Giá: 200.000 vnđ

Cầu láng đôi lớn

Cầu láng đôi lớn

Giá: 280.000 vnđ

Cầu đinh đôi cán dài

Cầu đinh đôi cán dài

Giá: 370.000 vnđ

Cầu gai đôi cán dài

Cầu gai đôi cán dài

Giá: 330.000 vnđ

Cào lớn

Cào lớn

Giá: 210.000 vnđ

Cạo gió lăn đồng gai

Cạo gió lăn đồng gai

Giá: 160.000 vnđ

Cạo gió lăn gai

Cạo gió lăn gai

Giá: 160.000 vnđ

Cạo gió lăn đinh

Cạo gió lăn đinh

Giá: 180.000 vnđ

Cạo gió 1 chia

Cạo gió 1 chia

Giá: 130.000 vnđ

Cá lớn

Cá lớn

Giá: 200.000 vnđ

Cào 2 đầu

Cào 2 đầu

Giá: 240.000 vnđ

Bút rung huyệt

Bút rung huyệt

Giá: 550.000 vnđ