Tin tức

Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International Buổi 3

03/11/2021 07:50 AM

Kính chào các học viên yêu mến Diện Chẩn Bùi Quốc Châu trong và ngoài nước Xin thông báo chương trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International buổi 3 được diễn ra vào thứ 7, ngày 6/11/2021, khung giờ...

Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International

29/10/2021 09:57 AM

Đề tài số 2. Giải pháp tăng sức để kháng cơ thể và phòng dịch Covid. Kính mời các anh chị tham gia và chia sẻ thông tin chương trình!  Meeting ID: 9615453631.  Passcode: 2660.

Chia sẽ kết quả thực hành chủ đề: HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN

26/10/2021 11:34 AM

Chia sẽ kết quả thực hành chủ đề: HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN - Thầy Bùi Minh Trí