Chia sẽ kết quả thực hành chủ đề: HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN

Chia sẽ kết quả thực hành chủ đề: HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN

26/10/2021

Thứ 5 Ngày 28/10/2021

Lúc 19h30 đến 21h00

ID Zoom:  2660266088

Pass: binhan 

Quà Tặng: Cây sao chổi Mini bằng sừng (Cho chia sẻ hay nhất)

Học Viên Chia Sẻ:

THỰC HÀNH DIỆN CHẨN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả mà bạn đạt được khi thực hành Diện Chẩn là gì?

2. Bạn đã làm những bước cụ thể nào?

3. Tại sao bạn thực hiện như vậy?

4. Bạn đã làm trong bao lâu?

5. Bạn làm thuần Diện Chẩn hay có kết hợp phương pháp khác hay không? 

baivietkhac