Khai giảng lớp Diện Chẩn Căn bản Online

Khai giảng lớp Diện Chẩn Căn bản Online

11/02/2022

- Thứ 2 Ngày 21/02/2022
- Học 14 Buổi
- Giờ Học: 19h30 - 21h30
- Được Học lại 3 lớp miễn phí, mua dụng cụ được giảm 5%
- Học Phí 5Tr
- Giảm 20% nếu đăng ký 2 người trở lên
- Số điện thoại đăng ký: 0903 888 397 Thầy Tâm

baivietkhac