Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International

Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International

29/10/2021

Kính chào các học viên yêu mến Diện Chẩn Bùi Quốc Châu trong và ngoài nước

Xin thông báo chương trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International buổi 2 được diễn ra vào thứ 7, ngày 30/10/2021, khung giờ 20-21 giờ Việt Nam, chương trình song ngữ Anh Việt. Chương trình do Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế số 16 Ký Con, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, với sự chủ trì của Thầy Tổ - GS.TSKH Bùi Quốc Châu và con trai - Thầy Bùi Minh Tâm, thông dịch viên Thầy Bùi Minh Trí.

Nhằm mục đích phổ biến những thông tin Diện Chẩn ra thế giới.

 Đề tài số 2.

Giải pháp tăng sức để kháng cơ thể và phòng dịch Covid.

Kính mời các anh chị tham gia và chia sẻ thông tin chương trình!

 Meeting ID: 9615453631.

 Passcode: 2660.

baivietkhac