Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International Buổi 3

Chương Trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International Buổi 3

03/11/2021

Kính chào các học viên yêu mến Diện Chẩn Bùi Quốc Châu trong và ngoài nước Xin thông báo chương trình Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Online International buổi 3 được diễn ra vào thứ 7, ngày 6/11/2021, khung giờ 20-21 giờ Việt Nam, chương trình song ngữ Anh Việt.

Chương trình do Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế số 16 Ký Con, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, với sự chủ trì của Thầy Tổ - GS.TSKH Bùi Quốc Châu và con trai - Thầy Bùi Minh Tâm, thông dịch viên Thầy Bùi Minh Trí. Nhằm mục đích phổ biến những thông tin Diện Chẩn ra thế giới.

Đề tài số 3 Giải pháp tăng sức để kháng cơ thể và phòng dịch Covid. Kính mời các anh chị tham gia và chia sẻ thông tin chương trình!

Meeting ID: 9615453631

Passcode: 2660.

Dear beloved students who love Dien Chan Bui Quoc Chau domestically and internationally Please be informed you that Dien Chan Bui Quoc Chau Online International Program session 3 will take place on Saturday, November 6, 2021, time frame 20:00 – 21:00 Vietnam time, the program is in English-Vietnamese bilingual.

The program is organized by Trung Tam Viet Y Dao Quoc Te No 16 Ky Con, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam, with the presiding of Prof. Dr. Bui Quoc Chau and his sons - Mr. Bui Minh Tam, interpreter Mr. Bui Minh Tri. For the purpose of disseminating Dien Chan to the world.

Topic 3: Solutions to increase the body's resistance and prevent the Covid epidemic. We are pleased to invite you to participate and share information about this program!

Meeting ID: 9615453631

Pass: 2660

baivietkhac