Chữ Tùy - Tâm Ngôn Bùi Quốc Châu

Chữ Tùy - Tâm Ngôn Bùi Quốc Châu

14/11/2023

Im lặng là cách thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, hoặc là một cách để tránh gây ra những tranh cãi, mâu thuẫn. Trong một số trường hợp, im lặng giúp bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương.
Nhưng có lúc cần phải nói ra để thể hiện quan điểm, bảo vệ bản thân, hoặc là để giúp đỡ người khác. Trong một số trường hợp, nói ra giúp giải quyết vấn đề, mang lại những điều tốt đẹp.
Vì vậy, việc im lặng hay nói ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hoàn cảnh, mối quan hệ, mục đích của việc nói. Cần phải có sự linh hoạt, khéo léo trong việc giao tiếp với người khác. Cần phải biết cách lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng ý kiến của người khác.
Bạn nghĩ sao về câu Tâm ngôn này, ứng dụng của điều đó trong Diện Chẩn như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
#tamngon
#tamngonbqc

baivietkhac