Tâm Ngôn Bùi Quốc Châu - Quá Sức

Tâm Ngôn Bùi Quốc Châu - Quá Sức

22/11/2023

 

"Làm vic không phù hp hay quá sc mình, đó không phi điu hay mà là di"
Câu nói này khng định rng làm vic phù hp vi năng lc và s thích ca bn thân là điu quan trng. Khi làm vic phù hp, ta s có hng thú, động lc và hiu qu công vic cao hơn. Ngược li, khi làm vic không phù hp s d cm thy chán nn, mt mi và không có động lc làm vic.
lKhi làm vic quá sc s d gp phi các vn đề v sc khe, tinh thn và c hiu qu công vic. Ngược li, khi làm vic va sc, chúng ta s có th duy trì sc khe, tinh thn tt và hiu qu công vic cao hơn.
Câu Tâm ngôn là mt li nhc nh chúng ta cn la chn công vic phù hp vi năng lc và s trường ca bn thân, tránh làm vic quá sc mình để có th phát huy hết kh năng ca mình và đạt được thành công.

baivietkhac